enbg
figure-money

ANAFEDS избира Bitcoin за основна парична единица

Какво е Bitcoin?

Bitcoin е криптовалута от децентрализирана система за онлайн плащания. Думата биткойн произлиза от английските думи bit – единица информация и coin – монета. И представлява децентрализирана виртуална валута, а самата система BitCoin е платежна уеб-услуга с отворен код, чрез която се извършват финансови операции в партньорската мрежа. Тази мрежа е равноправна, и всеки един може да се включи или изключи от нея, когато пожелае.

Защо Bitcoin?

Bitcoin е защитена от инфлация, защото количеството на емитираните валутни единици е ограничено. Цената на тази криптовалута ще се повишава (дефлация), защото все повече хора ще си я купуват (с цел спекулаци или за да я ползват за покупки на стоки и услуги). И разбира се защото цената на хартиените пари ще пада.

Предимства на Bitcoin

Тъй като системата е P2P и всеки Bitcoin клиент съдържа информацията за всички транзакции, е изключително трудно системата да бъде манипулирана или спряна.