enbgrurogr
figure-rules

Правила

Общи дефиниции

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Вас като ползвател на услугите в сайта anafeds.com и Ilixx LLC като негов собственик.

Администрация на федерациите

Ilixx LLC може да предостави на трети страни (физически или юридически лица) ангажимента по администрация на федерациите. Администрирането на всяка федерация е предмет на отделен договор със съответния администратор.

Общи правила за всички видове игри

Часовник

Всеки играч има определено време за да изиграе хода си. Ако не успее започва да тече времето за просрочване, което е дадено за цялата игра и не се възстановява след ходовете. Ако и то изтече играчът губи играта. Ако е единична игра, губи с 3 точки.

Контриращ куб

Играчите могат се договорят дали да играят с помощта на контриращ куб. Целта на куба е да умножи броя точки, спечелени от дадена игра. Когато кубът се намира в средата на таблото, всеки един от играчите може да избере дали да даде контра преди да хвърли заровете. Ако играч даде контра, съперникът има право да приеме или откаже, а даващият контра няма право да я оттегли. При приета контра резултата от играта се умножава по показанието на контриращия куб. Играчите могат да дават контра (когато куба е при тях и още не са хвърлили заровете) докато кубът покаже 64. Съперникът отказал удвояването губи играта с показанието на куба, а ако е първа контра с една точка. При мач, втората и следваща игра когато даден играч е на ход и не си е хвърлил заровете няма право да използва контриращия куб.

Контра при приемане на контриращ куб (Beavers)

Ако при договарянето на единична игра или серия е указана тази опция приемащият контрата има право да даде контра на удвояването. В този случай контриращия куб се учетворява и остава при играча приел удвояването.

Реконтра (Raccoon)

Ако противникът върне куба с контра, реконтрата позволява куба да се удвои още веднъж, т.е. първоначалната стойност умножена по 8.

Правило на Кроуфорд

Когато на единият играч му остава 1 точка до спечелването на серията не може да се дава контра. Ако водещият в резултата не спечели играта и серията не е завършила отново може да се дава контра.

Серия от игри (мач)

Играчите/Състезателите могат да се договорят да играят серия от игри (мач) до достигане на 3, 5, 7 или 9 точки. Победител е този който пръв направи договорените точки.

Правила на табла

Описание

Играе се от двама върху игрална дъска разделена на 4 полета с по 6 позиции (капии) обозначени с двуцветни триъгълници. Има два зара, контриращ куб и 30 пула (за всеки играч по 15 в един цвят). Игралната дъска е между играчите и всеки има пред себе си 12 капии. Капиите може да са номерирани от 1 до 24 така, че за всеки играч да започват от 1 към 24.

Цел на играта

Играчът, извадил всички свои пулове пръв, печели играта.

Започване на играта

Играта започва с предварително подредени пулове на игралната дъска. Играчът който предлага играта може да подреди пуловете да се въртят от ляво на дясно или от дясно на ляво. Всеки от играчите хвърля по един зар, за да се определи кой ще играе пръв. Играчът хвърлил зара с по-висока стойност започва играта. Играе стойността на двата зара. Ако играчите хвърлят зарове с еднакви стойности хвърлянето се повтаря. Отнася се само за първата игра на серия игри или единична игра. Когато в серията играч победи следващата игра започва пръв.

Местене на пуловете

Играчите хвърлят заровете и местят пуловете според техните показания, като важат следните правила:

 • Пуловете се местят само напред, т.е. към полето за ваденето им.
 • Пулът може да се премести само на празна капия или заета от един пул. Няма ограничения за броя на пуловете на една капия.
 • Хвърлените стойности на двата зара се отиграват по отделно или слято. Играчът може да предпочете да мести само един пул, да мести два пула със стойностите на всеки зар или повече пулове (при чифт).
 • Когато стойностите на заровете се играят от един пул е необходимо да има празна капия на която да се постави пула (с който се изиграват ходовете) след първия ход. Няма значение кой от двата зара, ще бъде изигран първо.
 • Ако двата зара имат една и съща стойност, например от 1-1 до 6-6, което се нарича чифт, играчът изиграва съответните стойности четири пъти като спазва правилата от т.1 до т.4.
 • Винаги когато е възможно играчът е длъжен да изиграе стойностите на двата зара.
 • Ако само единият от хвърлените зарове може да бъде изигран, той играчът е задължен да направи това.
 • Ако само едната от двете стойности на заровете може да се изиграе, играчът е длъжен да изиграе по-голямата.
 • Ако никоя от стойностите на заровете не може да бъде изиграна, то играчът предава хода на опонента.
 • Когато играч мести свой пул върху капия на която има един пул на опонента, той го "удря". Удареният пул се премества в средата на дъската и трябва да бъде отново вкаран в игра от 24 капия. Ако даден играч има ударени пулове той няма право да мести другите си пулове преди да вкара ударените. Пул се вкарва в игра като според стойността на зара се постави на празна капия в полето за вземане на опонента. Ако няма празна капия (има повече от един пул на всяка капия) или стойностите на заровете не позволяват вкарване на ударен пул играча пропуска реда си.

Приключване на играта

 • След като някой от играчите премести всички свои пулове в полето си за вземане, той започва да ги вади.
 • След като един пул бъде изваден той не може да бъде повторно вкаран в игра.
 • Ако пул на играча бъде ударен той губи правото да вади докато не успее да върне ударения пул в полето си за вземане.
 • Ваденето става като пул от капия с номер равен на стойността на зара се постави извън дъската.
 • Ако хвърления зар е с по-голяма стойност от най-големия номер на заета капия, играчът може да извади пул от капията.
 • Който пръв извади всички пулове печели играта.
 • Играта може да носи 1, 2 или 3 точки. Когато играчите вземат пулове и единият приключи преди другия печели 1 точка. Ако играчът извади пуловете си преди опонента да е извадил поне един пул играта носи две точки (Марс). Ако опонента не е извадил нито един пул и има поне един ударен пул или пул в полето за вземане на победителя играта носи три точки (Тройка).
 • Ако губещия играч има изваден поне един пул, то губи играта с 1 точка независимо дали има ударени пулове или пулове в полето на опонента.

Правила на тапа

Описание

Играе се от двама върху игрална дъска разделена на 4 полета с по 6 позиции (капии) обозначени с двуцветни триъгълници. Има два зара и за всеки играч по 15 едноцветни пула. Игралната дъска е между играчите и всеки има пред себе си 12 капии. Капиите може да са номерирани от 1 до 24 така, че за всеки играч да започват от 1 към 24.

Цел на играта

Играчът, извадил всички свои пулове пръв, печели играта.

Започване на играта

Играта започва с предварително поставени 2 пула (може и всичките защото всички излизат от тази капия) на началната капия в противниковото поле. Полетата винаги са противоположни (от едната страна на дъската). Играчът който предлага играта може да подреди пуловете да се въртят от ляво на дясно или от дясно на ляво. Всеки от играчите хвърля по един зар, за да се определи кой ще играе пръв. Играчът хвърлил зара с по-висока стойност започва играта. Играе стойността на двата зара. Ако играчите хвърлят зарове с еднакви стойности хвърлянето се повтаря. Отнася се само за първата игра на серия игри или единична игра. Когато в серията играч победи следващата игра започва пръв.

Местене на пуловете

Играчите хвърлят заровете и местят пуловете според техните показания като, важат следните правила:

 • Пуловете се местят само напред, т.е. към полето за ваденето им.
 • Има право да се мести един, два или повече пулове (при чифт).
 • Може да се отиграят показанията на всеки зар по отделно или с един пул показанията на двата зара.
 • Заета капия е капия с два поставени пула на нея. Ако играч е заел капия другият няма право да поставя на нея пул или да стъпва на нея.
 • Един пул на капия се нарича гол.
 • Когато има гол пул опонента може да постави върху него свой пул или пулове.
 • Пул на който има поставен пул (пулове) на опонента се нарича затапен и няма право да се мести докато не се махнат пуловете поставени върху него.
 • Ако по време на играта се затиснат двата крайни пула, играта се рестартира с цел да започне отначало и да не завърши наравно.

Приключване на играта

 • След като някой от играчите премести всички свои пулове в полето си за вземане, той започва да ги вади.
 • След като един пул бъде изваден той не може да бъде повторно вкаран в игра.
 • Играта може да завърши 1-ца когато и двамата играчи вземат пулове, 2-ка когато единия не е прибрал пуловете си, а опонента е извадил своите и 3-ка когато единият играч е извадил пуловете си, а опонента има пул в полето за вземане на опонента.
 • Ако играчът има затиснат пул в своето поле (полето за вадене), той не може да вади пулове.

Правила на гюлбара

Описание

Играе се от двама върху игрална дъска разделена на 4 полета с по 6 позиции (капии) обозначени с двуцветни триъгълници. Има два зара и за всеки играч по 15 едноцветни пула. Игралната дъска е между играчите и всеки има пред себе си 12 капии. Капиите може да са номерирани от 1 до 24 така, че за всеки играч да започват от 1 към 24.

Цел на играта

Играчът, извадил всички свои пулове пръв, печели играта.

Започване на играта

Играта започва с предварително поставени 2 пула (може и всичките защото всички излизат от тази капия) на началната капия в противниковото поле. Полетата винаги са диагонално разположени (по диагонала на дъската). Играчът който предлага играта може да подреди пуловете да се въртят от ляво на дясно или от дясно на ляво. Всеки от играчите хвърля по един зар, за да се определи кой ще играе пръв. Играчът хвърлил зара с по-висока стойност започва играта. Играе стойността на двата зара. Ако играчите хвърлят зарове с еднакви стойности хвърлянето се повтаря. Отнася се само за първата игра на серия игри или единична игра. Когато в серията играч победи следващата игра започва пръв.

Местене на пуловете

Играчите хвърлят заровете и местят пуловете според техните показания като, важат следните правила:

 • Пуловете се местят само напред, т.е. към полето за ваденето им.
 • Има право да се мести един, два или повече пулове (при чифт).
 • Може да се отиграят показанията на всеки зар по отделно или с един пул показанията на двата зара.
 • Заета капия е капия с един пул. Ако играч е заел капия другият няма право да поставя на нея пул или да стъпва на нея.
 • Пуловете могат да се прескачат и да заемат празни капии.
 • При започнат чифт от играча който го е хвърлил и невъзможност да го изиграе то го доиграва опонента. За започнат се счита чифт на който са изиграни поне четирите показания на заровете (Пример: При 4-4 ако са изиграни поне 4-ките и не е възможно да се продължи опонента доиграва 5-ците и 6-ците). Чифт, който не е започнат не се доиграва от опонента. Ако играч дойграва чифтове на опонента, си запазва правото на ход след доиграването на чифтовете.

Приключване на играта

 • След като някой от играчите премести всички свои пулове в полето си за вземане, той започва да ги вади.
 • След като един пул бъде изваден той не може да бъде повторно вкаран в игра.
 • Играта може да завърши 1-ца когато и двамата играчи вземат пулове, 2-ка когато единия не е прибрал пуловете си, а опонента е извадил своите и 3-ка когато единият играч е извадил пуловете си, а опонента има пул в началното поле (първите шест капии смятани от капията от която започва играта) или в полето за вадене на опонента.

Правила на челеби

 • Правилата са идентични с тези на табла с тази разлика, че чифтовете винаги се играят прогресивно.
 • Правилото за първи дълъг ход, което е за тапа и гюлбара тук не важи.
 • Правилото за доиграване от опонента на прогресивните чифтове, както е в гюлбара тук не важи.

Правила на индиийка

 • Играта се играе от двама състезатели в две срещуположни половини на дъската. Могат да се изберат или левите или десните. Всеки играе само в своята част. Пуловете са по 15 за всеки и са извън игралното поле. Не се поставят пулове никъде по позициите. Те са от 1 до 6.
 • Играчът, извадил всички свои пулове пръв, печели играта.
 • Всеки от играчите хвърля по един зар, за да се определи кой ще играе пръв. Играчът хвърлил зара с по-висока стойност започва играта. Играе стойността на двата зара. Ако играчите хвърлят зарове с еднакви стойности хвърлянето се повтаря. Отнася се само за първата игра на серия игри или единична игра. Когато в серията играч победи следващата игра започва пръв.
 • Поставят се пулове на всяка позиция, но може да се сложат само 2 пула на една позиция. Ако се падне зар показващ позиция на която има вече два пула не се слага нищо.
 • При хвърлен чифт се поставят само два пула на позицията. Ако тези два пула (или единия от тях) запълнят 6-те капии с по 2 пула, тогава останалите ходове от чифта могат да се използват за вкарване на останалите пулове.
 • След поставянето на 12-те пула може оставащите 3 да се сложат според показанията на заровете. За тях няма ограничение вкл. и при чифт.
 • Състезател, който е поставил пуловете си започва да ги изкарва пак според показанията на заровете. При чифт може да се вадят по 4 пула, ако има на една позиция. Ако зара показва позиция на която няма пул не се взема. Пуловете не се местят от позициите си. Играчът първи извадил пуловете си печели играта. За всяка победа се дава по една точка.
 • Правилата при преговорите са аналогични на правилата при табла.

Правила на антитабла

Правилата са същите като на табла с изключение на това, че играчът, извадил всички свои пулове пръв, губи играта. Точкуването е аналигично на табла.

Провеждане на турнири

Такси и комисионни

Таксата при единични игри и мачове е 5% от крайния залог.

Пример: двама участника играят единична игра. Началния залог е 2EUR, максималният е 5EUR. Участник 1 печели с 3 точки. Крайният залог би следвало да бъде 2EUR x 3 = 6EUR, но максималния залог е 5EUR. Следва, че крайния залог ще 5EUR. Победеният участник губи залога си от 5EUR, победителят получава свойте 5EUR + 5EUR на опонента като заплаща 5% от 10EUR = 0.50EUR, т.е. в сметката му остават 9.50EUR - неговите 5EUR + 4.50EUR от опонента.

Таксите и бонусите при турнирите зависят от конкретния турнир и не/наличието на спонсор.