enbgrurogr
figure-home

Асоциация на националните табла-федерации

Какво е ANAFEDS?

ANAFEDS е съкращение, което означава Association of National Federations (Асоциация на Националните Федерации). Федерациите се представляват от отделните държави. С помощта на специализиран софтуер във федерациите се провеждат турнири, единични игри и шампионати. Всяка година се провежда и световен шампионат. Всяка федерация се администрира отделно на съответния език. Поддържат се 6 вида игри: табла, тапа, гюлбара, челеби, индийка и антитабла. Правилата са подробно описани.
Могат да участват играчи и състезатели от цял Свят.

Правилата на 6-те вида игри на табла, начините за провеждане на турнири и условията за ползване на сайта.

Запознайте се

Бързи и лесни онлайн
разплащания

Плащанията в ANAFEDS се извършват бързо, лесно и сигурно. Може да внасяте и теглите пари от цял свят чрез системи за онлайн разплащания и банкови карти.

Онлайн плащания

Правила за ползване на сайта

За да се гарантира честна игра, всички правила и условия са описани. Провеждането на игри, турнири и всяка дейност, която се извършва от потребителите и администраторите на сайта са строго регламентирани.

Повече